hıyâr


hıyâr
(A.)
[ رﺎﻴﺧ ]
seçme hakkı.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • hıyar — 1. is., huk., esk., Ar. ḫiyār Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük Birleşik Sözler hakkıhıyar 2. is., bit. b., Far. ḫiyār 1) Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus) 2) bit. b. Bu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HIYAR — Hayırlılar. * (C.: Hıyârât) Huk: Bir işi yapıp yapmamada serbestlik. Genel olarak bir anlaşmadan vaz geçme. Hususi bir sözleşmenin fesh veya tasdiki. Muhayyerlik. Kendisinde böyle muhayyerlik bulunan kimse, yaptığı bir akdi diğer tarafın rızasına …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • hıyar — salatalık …   Beypazari ağzindan sözcükler

  • hıyar — Bir şeyi seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlük …   Hukuk Sözlüğü

  • HIYAR-I AYB — Bir şeyde mevcud olan bir kusurun akitten sonra meydana çıkmasından dolayı âkitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HIYAR-I RÜ'YET — Bir şey hakkında görülmeden yapılan bir akitten dolayı, âkitlerden biri için görüldüğü zaman sabit olan muhayyerliktir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HIYAR-I TAĞRİR — Âkitlerden birinin diğer taraftan aldatılarak bir malı gabn ı fâhiş ile satmasından veya satın almasından dolayı satış muamelesini fesh hususunda muhayyer olmasıdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HIYAR-I VASF — Bir akitte vücudu şart kılınan veya örfen meşhud bulunan mergub bir vasfın mevcud olmaması sebebiyle âkitlerden biri için sabit olan muhayyerliktir. (Sağılır diye satılan bir ineğin, sütten kesilmiş olması gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HIYAR-I ŞART — Âkitlerden birinin veya herbirinin akdi, muayyen bir müddet içinde fesh veya icazetle infaz edebilmek hususunda muhayyer olmasıdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • acı hıyar — is., bit. b. Ebucehil karpuzu …   Çağatay Osmanlı Sözlük